Od 1 stycznia 2013 r. MF chce wykreślić z ustawy o VAT art. 29. Zniknie więc definicja obrotu. W to miejsce zostanie wprowadzona nowa – podstawy opodatkowania - mówi Roman Namysłowski, dyrektor w Ernst & Young.
W projekcie nowelizacji ustawy o VAT z 10 sierpnia Ministerstwo Finansów proponuje likwidację przepisu definiującego obrót. Jakie to może spowodować problemy?
Może to spowodować kłopoty przy wyliczaniu współczynnika VAT. Obecne przepisy dotyczące współczynnika posługują się terminem „obrót”. I tak, w proporcji ustala się udział rocznego obrotu z tytułu czynności, które dają prawo do odliczenia i które takiego prawa nie dają. Odpowiedź na pytanie, czym jest obrót, znajdziemy w art. 29 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z nim podstawą opodatkowania jest obrót. Z kolei obrotem jest kwota należna pomniejszona o kwotę należnego podatku.