Podatnik VAT nabył nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Zakup był związany z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Przy sprzedaży nieruchomości nie wystąpiły warunki zwolnienia z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przedsiębiorca zwrócił się z pytaniem, czy komornik jest obowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku związanego z egzekucyjną sprzedażą nieruchomości oraz czy istnieje prawo do odliczenia VAT z tej faktury.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Wynika to z par. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. nr 68, poz. 360). Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik sądowy dokonuje więc transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdy do rozliczenia tego podatku byłby obowiązany dłużnik. Wówczas komornik będzie płatnikiem VAT z tytułu dostawy tego towaru.

Jeżeli więc nieruchomość została nabyta w związku z działalnością opodatkowaną VAT i sprzedaż nie była zwolniona, to kupujący ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury wystawionej przez komornika.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 lipca 2012 r. nr IPTPP1/443-394/12-3/MW.