Posłowie uchwalili w piątek zmiany w ustawie - Prawo celne. Nowelizacja wprowadza minimalną i maksymalną stawkę opłat za przechowywanie w depozycie towaru zajętego przez celników.

Posłowie jednogłośnie przyjęli nowelę - za głosowało 444 posłów.

Nowelizacja prawa celnego ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2011 r. Chodzi o dostosowanie stawek opłat za przechowywanie w depozycie towarów zajętych przez organy celne.

TK uznał wtedy, że ustawa powinna określać co najmniej dolne i górne granice opłaty. Zgodnie z nowelą całkowita opłata za przechowywanie zajętego towaru w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej tego towaru i nie może być niższa od równowartości 10 euro.

Nowe przepisy przewidują, że stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie określi minister finansów w rozporządzeniu. Ma ono uwzględniać wartość celną towarów lub jego wartość rynkową. Stawka ta ma wynieść 5 proc. wartości celnej towaru za każdy rozpoczęty miesiąc.

Nowela ma ponadto dostosować przepisy prawa celnego regulujące opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny.