Przedsiębiorca może starać się w urzędzie skarbowym o zwolnienie z zapłaty w ciągu roku należnych kwot z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Jest to jednak decyzja uznaniowa organu.
Ulgi w płaceniu bieżących podatków przewidują przepisy Ordynacji podatkowej. Ale niektórzy podatnicy mogą je otrzymać z urzędu. Stanie się tak, gdy minister finansów wyda rozporządzenie i w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniecha w całości lub w części poboru podatków. Określa przy tym rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których to zaniechanie dotyczy. Może również zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne podatników.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ulg przyznawanych na wniosek

Jak napisać wniosek o ograniczenie poboru zaliczek

Czy zakład pracy może ograniczyć pobór zaliczki za dany miesiąc

Czy można złożyć skargę na naczelnika urzędu skarbowego

Czy można złożyć wniosek o ograniczenie zaliczek na VAT

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można ograniczyć zaliczki w podatkach dochodowych.