Osoby poszkodowane przez wichury i trąby powietrzne, które otrzymają pomoc rządową lub samorządową, nie muszą martwić się o rozliczenia z fiskusem.
Wparcie dla ofiar nawałnic obiecali m.in. wojewodowie: kujawsko-pomorski, pomorski, wielkopolski. Pomoc otrzymana przez ofiary zjawisk pogodowych jest zwolniona z PIT.
– Zwolnienie uzależnione jest od rodzaju i źródła finansowania pomocy – wyjaśnia Karolina Brzozowska, ekspert podatkowy w ECDDP.
Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner w Wierciński, Kwieciński, Baehr, tłumaczy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) zwolniona jest jednorazowa pomoc materialna, finansowana z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, np. wichury, które w ostatnich dniach nawiedziły Polskę.
– Przepis nie zawiera ograniczenia kwotowego, więc zwolniona jest pełna wartość pomocy – dodaje Karolina Brzozowska.
Natomiast zapomogi otrzymane z innych źródeł, np. od fundacji, osób fizycznych, organizacji pożytku publicznego, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, zwolnione są z podatku do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł w danym roku (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT). Karolina Brzozowska zwraca uwagę, że przepis ten nie różnicuje stosowania zwolnienia od źródła pochodzenia środków.
– Przez zapomogę należy rozumieć nie tylko pieniądze, ale też wszelkiego rodzaju rzeczy, np. środki czystości, artykuły spożywcze – wymienia Anna Łukaszewicz-Obierska.
Potwierdził to WSA w Białymstoku w wyroku z 21 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Bk 219/10). Anna Łukaszewicz-Obierska wskazuje, że również pomoc finansowa dla ofiar nawałnic, otrzymywana z pomocy społecznej jako wsparcie okresowe, nie będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT.