Kantory muszą np. przekazywać informacje o transakcjach podejrzanych oraz takich, których wartość przekracza 15 tys. euro - mówi Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów, generalny inspektor informacji finansowej.
Na stronie internetowej resort finansów wyjaśnia, że podmioty prowadzące wymianę walut za pośrednictwem internetu są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy to oznacza, że nie wypełniają one tych obowiązków?
Nie, komunikat w sprawie działalności kantorowej prowadzonej przez internet został umieszczony w związku z pytaniami oraz wątpliwościami zgłaszanymi przez podmioty prowadzące taką działalność. Wyjaśniliśmy w nim obowiązki informacyjne, jakie spoczywają na kantorach internetowych w stosunku do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.).