Sądy administracyjne rozstrzygające spory firm z fiskusem częściej posługują się tzw. wykładnią gospodarczą przy interpretacji przepisów prawa podatkowego. NSA wydaje korzystne orzeczenia dla firm w przypadku m.in. rozliczania kar umownych czy strat powstałych z tytułu inwestycji poniesionych na wynajmowany lokal.

Interpretacje sądowe

Czym jest wykładnia gospodarcza? Otóż jest ona uznawana za odmianę wykładni celowościowej i opiera się na założeniu, że podatnik działa w sposób racjonalny gospodarczo, tj. w szczególności zmierza do osiągnięcia zysków, a nie strat.