Prowadzisz sezonową działalność powiązaną z okresem wakacyjnym? Licz się z kontrolą fiskusa. Właśnie rozpoczęła się akcja „Weź paragon” - od lipca do końca sierpnia urzędnicy skarbowi będą sprawdzać, jak przedsiębiorcy w miejscowościach turystycznych wywiązują się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Za niewydanie klientowi paragonu grozi minimum kilkaset złotych kary.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową mają takie same obowiązki w zakresie stosowania kasy fiskalnej jak pozostałe firmy – jeśli dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych), zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Innymi słowy – nawet przy stoiskach otwieranych na kilka miesięcy czy handlu obwoźnym powinni zarejestrować transakcję sprzedaży na kasie i każdemu klientowi wydać paragon.

Jest zwolnienie, ale nie dla wszystkich

Część przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia na przykład z tytułu obrotów – osoby dopiero rozpoczynające działalność nie muszą stosować kasy fiskalnej do momentu, kiedy ich obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekraczają 20 tys. zł, natomiast pozostałe firmy obowiązuje limit 40 tys. złotych. Należy jednak pamiętać, że niektórych rodzajów działalności to zwolnienie nie dotyczy - nie mogą z niego skorzystać między innymi przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób i ładunków czy dostawą wyrobów tytoniowych lub alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1.2%. Osoby prowadzące taką działalność muszą mieć kasy bez względu na wielkość obrotów.

Reklama

Kontrola głównie w miejscowościach turystycznych

Zakup kasy fiskalnej jest dosyć kosztowny – wiąże się z wydatkiem od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych w przypadku droższych wersji urządzenia – dlatego część przedsiębiorców, szczególnie tych uruchamiających biznes tylko na określony czas w roku, może kusić działalność w szarej strefie. Stąd akcja administracji skarbowej „Weź paragon”, choć ma być prowadzona przez najbliższe dwa miesiące w całej Polsce, szczególnie dotyczyć będzie miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.

Mandat lub sprawa w sądzie

W jaki sposób będzie przebiegała kontrola? Przedstawiciele urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej będą dyskretnie obserwować transakcje sprzedaży. Jeśli zauważą, że sprzedający nie wydał paragonu lub nie zarejestrował sprzedaży na kasie, mogą wypisać mandat (zazwyczaj minimum kilkaset złotych). Wobec osób, które go nie przyjmą, sprawa może skończyć się w sądzie. Jeśli sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej nie ma tylko charakteru incydentalnego (np. przedsiębiorca zobowiązany do używania kasy w ogóle jej nie posiada), może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych (najniższa stawka to 50 zł, najwyższa to 20 tys. zł).

Kolejna już akcja administracji skarbowej „Weź paragon” ma przebiegać dwutorowo: kontrolom przedsiębiorców będzie towarzyszyć kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care