Elektroniczne zaproszenie na firmową imprezę integracyjną z możliwością rejestracji pomaga ustalić osoby, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Po zamieszaniu związanym z opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń pracowniczych, w tym udziału w firmowych imprezach, pracodawcy zwracają szczególną uwagę na ich rozliczanie.
– Dostałem e-mailem z zaproszeniem na imprezę z klauzulą, że rejestracja oznacza wyrażenie zgody na potrącenie podatku od pensji, i informacją, że podatek zostanie odprowadzony, jeśli pojawię się na imprezie – relacjonuje pracownik jednej z warszawskich korporacji.

Ministerstwo Finansów w komunikacie prasowym z 5 marca zamieszczonym na stronie internetowej stwierdziło, że tylko udział w imprezie firmowej generuje przychód. Stanowisko wyrażone przez biuro prasowe resortu finansów nie ma jednak mocy wiążącej.

Piotr Chróścicki, ekspert podatkowy z ECDDP, wyjaśnia, że w ostatnim czasie, także z uwagi na niekorzystne dla podatników wyroki NSA (np. wyrok NSA z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 2740/11), organy opowiadają się za koniecznością opodatkowania wartości świadczenia, jakim jest udział pracowników w imprezie integracyjnej. Przychód powstaje u osób uprawnionych do odbioru świadczeń pozostawionych do dyspozycji.
Zdaniem eksperta logiczną konsekwencją przyjęcia tego stanowiska jest twierdzenie, że przychód po stronie pracownika nie powstaje automatycznie w momencie wystosowania zaproszenia na imprezę integracyjną, jeżeli pracodawca wprowadził mechanizm rejestracji osób uprawnionych do wzięcia w niej udziału.
– W takiej sytuacji tylko pracownikom zarejestrowanym należy przypisać przychód. Nie ma przy tym znaczenia, że pracownik nie przyszedł na imprezę, w której miał prawo wziąć udział – uważa Piotr Chróścicki.
Piotr Popek, ekspert podatkowy z KPMG, dodaje, że takie rozwiązanie jest sposobem na uniknięcie konieczności opodatkowania ogółu pracowników w związku z organizacją imprezy.
Jednocześnie eksperci podatkowi podkreślają, że klauzula o wyrażaniu zgody na potrącenie podatku dochodowego z pensji nie będzie miała znaczenia dla celów podatkowych. Piotr Chróścicki podkreśla, że obowiązki płatnika ciążą na pracodawcy z mocy ustawy o PIT i nie mogą być zniesione przez jakiekolwiek porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
– Z kolei przepisy prawa pracy wskazują, że pracodawca ma prawo potrącać zaliczki na PIT z wynagrodzenia pracownika – mówi Aleksandra Kasińska, konsultant podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
Brak zgody pracownika na potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia nie ma żadnego wpływu na ciążący na pracodawcy obowiązek zapłaty zaliczki. Natomiast wyrażenie zgody jest dla pracodawcy potwierdzeniem, że pracownik ma świadomość konsekwencji podatkowych wynikających udziału w imprezie.
Informowanie o opodatkowaniu tych świadczeń może więc korzystnie wpłynąć na relacje z pracownikiem.