Od jutra zaczną obowiązywać dodatkowe kryteria oceny ofert przetargowych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna lub zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężnej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 16 maja 2012 r., poz. 522). Dodatkowo punktowana będzie deklarowana podstawa opodatkowania podatkiem od gier, jaką podmiot ubiegający się o koncesje (zezwolenie) planuje osiągnąć w prowadzonej działalności, oraz deklarowana wielkość powierzchni kasyna przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych.

Kolejne nowe kryterium przetargowe ma zniechęcać do deklarowania warunków, za które przyznawane są punkty dające przewagę nad konkurentami, a następnie ich niedotrzymywania po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. Jest nim weryfikacja rzetelności wywiązywania się przez podmioty przystępujące do przetargu z deklaracji zawartych w ofertach. Dotyczyć to będzie obniżenia atrakcyjności lokalizacji kasyna lub salonu gry bingo pieniężnej, skrócenia godzin otwarcia oraz zmniejszenia powierzchni.

Przetargi organizowane są, gdy o wolną lokalizację na kasyno lub salon gry bingo ubiega się więcej niż jeden podmiot. Związane jest to z tym, że przedsiębiorców obowiązują limity lokalizacyjne na prowadzenie takiej działalności

Stwierdzone niedotrzymanie warunków będzie brane pod uwagę w przetargach ogłoszonych w okresie sześciu lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia. To kryterium oceny ofert będzie miało zastosowanie do koncesji i zezwoleń uzyskanych najwcześniej w dniu wejścia w życie zmiany rozporządzenia.