Spośród zmian systemowych wpływających na dochody budżetu państwa po 2012 roku najważniejsze będzie obniżenie, począwszy od 2014 roku, stawek VAT: z obecnych 23 proc. do 22 proc. oraz z 8 proc. do 7 proc.

Rząd zwraca uwagę, że do 2017 roku Polska zobowiązana jest osiągnąć minimalny, określony regulacjami unijnymi, poziom obciążenia podatkiem papierosów, a to oznacza dalszy wzrost stawek akcyzy.

Zakłada też coroczne zwiększanie wpływów z CIT.

W przypadku dochodów z podatków bezpośrednich wzrost nastąpi w wyniku nowelizacji ustawy o PIT. Wprowadzenie zmian w zakresie ulgi na wychowywanie dzieci przyniesie niewielki wzrost dochodów od 2014 r. (jako efekt rozliczenia podatku za 2013 r.).

Dodatkowe wpływy będą wynikiem wprowadzenia rocznego limitu kwotowego w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich oraz likwidacji ulgi na internet.

SVB