Takie zwolnienie zawarte jest m.in. w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Z regulacji tych wynika, że przedsiębiorcy, którzy przekroczą limit obrotów w wysokości 150 tys. zł, stracą zwolnienie w VAT. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych utrata następuje z mocy samego prawa.

– Przekroczenie limitu powoduje konieczność opodatkowania nadwyżki sprzedaży ponad wysokość limitu – wyjaśnia Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w CMS Cameron McKenna.

Jednocześnie ostrzega, że wiele problemów wiąże się z dokumentacją transakcji, która bezpośrednio powoduje przekroczenie limitu. Przepisy w tym zakresie nie są jasne. Zgodnie z praktyką organów skarbowych faktura powinna obejmować całość transakcji, z tym że kwota poniżej limitu powinna być wskazana jako zwolniona, a ta powyżej jako opodatkowana. Przedsiębiorca tracący prawo do zwolnienia jest zobowiązany do rejestracji lub aktualizacji zgłoszenia VAT przed dniem, w którym traci prawo do zwolnienia. Od momentu przekroczenia limitu, przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania faktur i składania deklaracji VAT.

– Podatnicy, którzy tracą prawo do zwolnienia mają prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z transakcji dokonanych przed utratą zwolnienia – zapewnia Andrzej Pośniak.

Ekspert dodaje, że z tej możliwości można skorzystać za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, który udziela jej pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów towarów posiadanych w dniu przekroczenia limitu oraz przedłożenia tego spisu w ciągu 14 dni w urzędzie skarbowym.