– Pracownik może ubiegać sie o dopłatę do wypoczynków krajowych i zagranicznych, jak również do tych, które organizuje sam. Warunkiem dopłaty jest urlop, który nieprzerwanie trwa 14 dni kalendarzowych – wskazuje Henrietta Varju, ekspert firmy Edenred Polska.

Jednocześnie dodaje, że na rynku dostępne są nowatorskie rozwiązania świadczeń pozapłacowych, np. przedpłacona karta Ticket Holiday.

Henrietta Varju wyjaśnia, że z kartą Ticket Holiday pracodawca umożliwia pracownikom lub ich dzieciom spędzenie wypoczynku według ich indywidualnych upodobań oraz stosownie do rodzaju świadczenia i źródła finansowania: dofinansowanie wczasów pracownika i pełnoletnich członków rodziny, dofinansowanie wypoczynku na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18, świadczenie urlopowe.

– Największą korzyścią dla pracownika jest swoboda wyboru spośród tysiąca ofert wszystkich biur turystycznych, swoboda wyboru miejsca, rodzaju imprezy, biura podróży. Do tego dochodzą jeszcze rabaty w ośrodkach wypoczynkowych, spa, hotelach, pensjonatach i biurach podróży – wymienia Henrietta Varju.

Również firmy odnoszą wiele korzyści przy wdrożeniu systemu opartego na przedpłaconych kartach płatniczych Ticket Holiday. Przede wszystkim brak konieczności podpisywania pojedynczych umów z dostawcami usług turystycznych. Bezgotówkowa forma rozliczeń uproszcza proces dystrybucji świadczenia wśród pracowników oraz rozliczeń wydatków. Wprowadzenie tego typu rozwiązania przynosi duże oszczędności czasu pracy dla działów kadr, HR, administracji.

– Rozwiązanie świadczenia urlopowego z użyciem przedpłaconych kart płatniczych Ticket Holiday gwarantuje wykorzystanie środków zgodnie z ustawą o ZFŚS i zgodnie z ich przeznaczeniem – tylko na wypoczynek pracowników i/lub ich dzieci – zapewnia Henrietta Varju.

W wielu firmach zdarzają się takie sytuacje, że przekazane w gotówce pieniądze służą do podreperowania budżetu domowego i nie są przeznaczone na właściwy cel. Przelanie środków pieniężnych na karty Ticket Holiday daje tę gwarancję, ponieważ karta jest akceptowana tylko u podmiotów/dostawców usług turystycznych.

Sposób opodatkowania i oskładkowania opisanych świadczeń będzie zależał od źródła ich finansowania. Wyjątkiem będzie dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci do 18. roku życia. W ich przypadku otrzymane kwoty będą zwolnione z PIT całkowicie lub do 760 zł (w zależności od tego czy finansowanie pochodzi z ZFŚS, czy środków obrotowych).

760 zł wynosi limit zwolnienia z PIT dla dopłat do wypoczynku finansowanych z innych źródeł

(Red. Em)