Resort finansów miał prawo wprowadzić od 2011 roku na dania gotowe preferencyjną 5-proc. stawkę VAT.
Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2791/12). Odniosło się tym samym do zarzutu braku zasadności stosowania najniższej stawki VAT do gotowych posiłków i dań, gdyż nie zostały one wymienione wśród produktów objętych 5-proc. VAT w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP), a żywność silnie przetworzona nie zasługuje na preferencyjne opodatkowanie.
W WPFP na lata 2010–2013 przyjęto, że stawka VAT na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wynosić będzie 5 proc. Zdaniem MF zarówno z konstrukcji, jak i z brzmienia wieloletniego planu wynika, że taką stawką powinny być objęte zarówno produkty spożywcze nieprzetworzone, podlegające do końca 2010 r. 3-proc. VAT, jak i podstawowe produkty żywnościowe opodatkowane wcześniej stawką 7 proc. W ocenie MF podejście to nie wykluczało opodatkowania 5-proc. VAT gotowych posiłków i dań, które są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1 (z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.).

11 mln zł wynosi ubytek dochodów budżetowych w wyniku obniżenia VAT z 7 na 5 proc. na gotowe posiłki i dania

Grupowanie to zawiera gotowe posiłki sporządzane na bazie m.in. mięsa, podrobów, ryb, warzyw oraz wyrobów mącznych (takich jak ciasto makaronowe nadziewane mięsem, rybą, serem itp.). Zdaniem MF gotowe posiłki i dania są niezwykle popularne i zajmują ważną pozycję w jadłospisie gospodarstw domowych. Dodatkowo takie produkty jak chleb, przetwory mięsne (wędliny, konserwy), które zostały wyraźnie wskazane w wieloletnim planie, nie są również produktami niskoprzetworzonymi.
MF podkreśliło, że nie można wykluczyć, że w przyszłości gotowe posiłki i dania będą objęte wyższym VAT.