Jednak od 1 lipca 2012 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2011 r. L 241) dodatki i domieszki objęte kodem CN 3811 będą podlegać przepisom dyrektywy Rady 2008/11/WE. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą dostarczać do UE domieszki i dodatki za pomocą Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS) i elektronicznego dokumentu ADT. Zmieni się też sposób transportowania takich produktów.

Kod CN 3811 dotyczy m.in. środków przeciwstukowych, reduktorów utleniania, dodatków zwiększających lepkość, preparatów antykorozyjnych

System ten jest wykorzystywany do informatycznej obsługi operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych, takich jak: energia, paliwo, gaz, alkohol i wyroby tytoniowe. Obsługa w EMCS dotyczy procedury zawieszenia poboru akcyzy, czyli produktów przemieszczanych bez zapłaconej akcyzy. Elektroniczny system EMCS jest w Polsce obowiązkowy od 1 stycznia 2011 r. dla przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych.

Komisja w swojej decyzji objęła systemem EMCS PL wszystkie produkty objęte kodem CN 3811, czyli także dodatki do olejów smarowych. Jednak jak ustalił DGP komitet ds. podatku akcyzowego zamierza podjąć decyzję, w wyniku której dodatki do olejów smarowych nie zostaną objęte dyrektywą.

– Obecnie podmioty nabywające domieszki i dodatki do paliw silnikowych z UE albo płacą akcyzę przy ich wprowadzeniu do Polski, albo stosują tzw. procedurę zawieszania poboru akcyzy od granicy. Polega ona na wprowadzeniu wyrobów do składu podatkowego  – tłumaczy Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

W wyniku tego importerzy nie muszą stosować administracyjnych dokumentów towarzyszących w wersji elektronicznej (e-ADT). Ekspert dodaje, że obecna procedura jest dość prosta. Importer zgłasza organom celnym, że towar przyjechał, i wprowadza go do składu podatkowego. Po zmianach  dodatki będą wysyłane z UE w systemie EMCS i będą odbierane w polskim składzie podatkowym też w tym systemie.

Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić takie zmiany na wniosek Holandii, która zwracała uwagę, że domieszki i dodatki są wykorzystywane do ogrzewania i stają się przedmiotem oszustw podatkowych.

Zdaniem Wojciecha Kotali objęcie kolejnych produktów przepisami dyrektywy horyzontalnej może utrudnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Warto też podkreślić, że Ministerstwo Finansów musi do 1 lipca 2012 r. znowelizować ustawę o podatku akcyzowym oraz wprowadzić stosowne aplikacje w systemie EMCS PL.

Natomiast przedsiębiorcy będą zmuszeni do zmiany firmowych wewnętrznych systemów informatycznych.