Zawiadomienie policji

Doradcy podatkowi, którzy dowiedzą się o tym, że osoba świadczy usługi bez uprawnień, zgłaszają takie sprawy bezpośrednio na policję. Sprawa może też trafić do regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, który zawiadamia organy ścigania.

Barbara Podgrudna-Chróściewicz, doradca podatkowy, przyznaje, że zwykle w ten sposób sprawa się kończy.

– Doradca podatkowy nie jest poszkodowanym w takiej sprawie, więc nie ma prawa do uczestnictwa w postępowaniu prokuratorskim, nawet jeśli sam zgłosił taki przypadek – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Praktyki na Śląsku

Wyjątkiem na mapie Polski pod względem ścigania osób, które nie mają uprawnień do doradztwa podatkowego, jest region śląski.

Iwona Wojsław przyznaje, że śląski oddział KIDP organizuje od 10 lat spotkania z policją. Dzięki nim funkcjonariusze znają przepisy ustawy o doradztwie podatkowym, w tym art. 81 ustawy, który określa sankcję za świadczenie usług bez uprawnień. W zeszłym roku policja na Śląsku odnotowała 150 przypadków osób, które łamały przepisy.

Ciągle powstają nowe biura, które pod cichym przyzwoleniem społeczeństwa, ale też organów, rejestrują swoją działalność – mówi Iwona Wojsław. Dodaje, że chodzi np. o urzędy miasta, GUS i ZUS, czyli te instytucje, które rejestrują nowo powstałe działalności gospodarcze.

Dzięki działalności oddziału śląskiego KIDP większą świadomość mają prokuratorzy. Coraz częściej postępowanie prokuratorskie kończy się postawieniem zarzutów i skierowaniem sprawy do sądu.

Skutki dla podatnika

Szara strefa usług to nie tylko problem doradców, ale też zagrożenie dla podatników.

Iwona Wojsław przyznaje, że osoby często przychodzą do doradcy podatkowego z prośbą o wyciągnięcie z kłopotów, które narobił grasant. Niestety nie zawsze wyjście z takiej sytuacji jest możliwe, bo pewnych zdarzeń negatywnych odwrócić się już nie da.

– Podatnik powinien mieć świadomość, że doradca podatkowy swoją wiedzę musiał zdobyć, aby zdać egzamin państwowy, jest ubezpieczony, a nad jego uczciwością, etyką czuwa rzecznik dyscyplinarny – tłumaczy Iwona Wojsław.

Osoba prowadząca biuro rachunkowe i doradztwa podatkowego, która nie ma uprawnień, nie ponosi odpowiedzialności służbowej, korporacyjnej, nie ma ubezpieczenia.

Osoba korzystająca z jego pomocy nie może więc skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy popełni błąd.

Podatnik jednak sam decyduje, z kim chce się związać umową: z doradcą czy z przestępcą.

Doradcy zwracają uwagę, że aby skutecznie walczyć z szarą strefą, potrzebne są zmiany w kodeksie karnym. Takie zmiany można wprowadzić przy okazji zapowiadanej drugiej ustawy deregulacyjnej.