Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów w sprawie różnic w opodatkowaniu VAT na książki drukowane i oferowane w formie cyfrowej.
O zróżnicowaniu stawek VAT na sprzedaż książek w tradycyjnej formie papierowej i e-booki informowaliśmy wielokrotnie. Dostawa książek drukowanych (oraz wydanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach) oznaczonych symbolami ISBN opodatkowana jest 5-proc. VAT, podczas gdy oferowanie książek w formie zapisu cyfrowego traktowane jest jako usługa objęta podstawową 23-proc. stawką. Sprawą zainteresował się rzecznik praw obywatelskich. Z pisma rzecznika do ministra finansów wynika, że taka sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji równości oraz wolności dostępu do dóbr kultury. Nie sprzyja ona także rozwojowi czytelnictwa oraz zmniejsza konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych oferujących e-booki.
Rzecznik wskazuje, że wprowadzanie różnic w sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych na podstawie arbitralnych i dyskryminacyjnych kryteriów stanowi naruszenie konstytucyjnej gwarancji równości. W związku z tym zwrócił się do ministra finansów z prośbą o udzielenie informacji, czy w ministerstwie trwają prace nad objęciem publikacji udostępnianych w formie cyfrowej taką samą stawką VAT, jaka obowiązuje w odniesieniu do pozostałych publikacji.