Darowizna między osobami fizycznymi może obejmować nie tylko rzeczy czy nieruchomości ale również prawa majątkowe, w tym udziały oraz akcje w spółkach.
Jeżeli podatnik otrzymał udziały tzw. tytułem darmym (nieodpłatnie), to po ich sprzedaży nie może odliczyć kosztów nabycia, gdyż faktycznie ich nie poniósł. Podobnie będzie, gdy osoba po jakimś czasie zwróci otrzymane za darmo udziały w formie darowizny pierwotnemu właścicielowi.
Z konstrukcji art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika, że możliwe jest uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu jedynie wydatków związanych z objęciem lub nabyciem udziałów w spółce mającej osobowość prawną w drodze odpłatnego zbycia, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1130/10).
Zdaniem Dawida Bronowskiego, konsultanta podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, jeśli czynnością bezpośrednio poprzedzającą odpłatne zbycie udziałów była umowa darowizny, to fakt, że przedmiotem odpłatnego nabycia i odpłatnego zbycia były te same udziały, nie ma znaczenia. W konsekwencji opodatkowaniu podlega przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia udziałów pomniejszony wyłącznie o koszty ich odpłatnego zbycia (np. opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych).