Podatnicy, którzy oddali honorowo krew na rzecz publicznej służby krwi, mogą odliczyć od swojego dochodu w zeznaniu rocznym wartość przekazanej darowizny.
Od 1 stycznia 2007 r. przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dają honorowym dawcom krwi prawo odliczenia od dochodu wartości krwi, którą przekazali. W związku z tym Izba Skarbowa w Białymstoku wyjaśnia, że podatnikowi bezpłatnie oddającemu krew przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu wynikającego z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. nr 263, poz. 2625).
Jak podkreśla białostocka izba, warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie przez honorowego krwiodawcę: dokumentu (np. zaświadczenia) określającego wartość darowizny i oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu.
Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi przyjmująca krew nie może ujmować w zaświadczeniu wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent.
- Ulga dla honorowych krwiodawców jest rodzajem ulgi z tytułu darowizn i jest odliczana od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu - podkreślają pracownicy Izby Skarbowej w Białymstoku. Dodają, że jeżeli podatnik odlicza od dochodu inne darowizny wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
SŁOWNIK
Honorowy dawca krwi - osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.