Jeśli dana transakcja stanowiła nadużycie prawa, a nabywca wiedział lub mógł wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie, to takiemu nabywcy należy odmówić prawa do odliczenia VAT.
Jeśli organ skarbowy ustali, że dana faktura nie odzwierciedla rzeczywistości, to w celu zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z takiej faktury podatnik zobowiązany jest wykazać, że nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że bierze udział w czynnościach, których celem jest oszustwo bądź też nadużycie w VAT. Tak uznał WSA w Warszawie w wyroku z 5 października 2011 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 1128/10).
– Oznacza to, że jeśli nabywca towarów i usług nie działa w tzw. dobrej wierze, to nie może czerpać korzyści z zasady neutralności VAT – wyjaśnia Marcin Zawadzki, ekspert w Ernst & Young.