Wyłączenie ustawowe

W przypadku wielu przedsiębiorców takie sztuczne wyodrębnienie powierzchni użytkowanej na cele gospodarcze w ogóle nie jest konieczne. Tomasz Piekielnik zauważa, że z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że wyższa stawka podatku od nieruchomości dotyczy jedynie budynków (lokali) mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji w przypadku niektórych rodzajów działalności, gdy przedsiębiorca prowadzi formalnie działalność w miejscu zamieszkania, lecz faktycznie wykonuje ją poza lokalem mieszkalnym, zasadniczo organy podatkowe przyznają, że wówczas właściciel budynku (lokalu) mieszkalnego opłaca podatek od nieruchomości według stawki niższej, przewidzianej dla budynków mieszkalnych lub ich części (niezajętych pod działalność).

– Samo zarejestrowanie firmy w budynku (lokalu) mieszkalnym nie stanowi podstawy do opłacania wyższego podatku od nieruchomości – uważa Tomasz Piekielnik.

Jedynie wyłączenie części nieruchomości z użytkowania na cele mieszkalne i urządzenie w ramach tej części biura (np. gabinetu stomatologicznego) skutkuje obowiązkiem zapłaty wyższego podatku od tej części nieruchomości.

0,67 zł wynosi obecnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości za metr mieszkania

21,05 zł wynosi obecnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości za metr mieszkania związanego z działalnością