Samorządy, przygotowując budżety na 2012 r., muszą brać pod uwagę regulacje dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia.
Gminy, miasta, powiaty i województwa muszą uwzględniać w budżecie na 2012 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej nowe wskaźniki zadłużenia, ustalane indywidualnie dla każdej jednostki. Nowy wskaźnik będzie obowiązywał od 2014 r., ale dr Michał Bitner z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że dla wielu samorządów jest źródłem problemów już teraz. Zwłaszcza dla biedniejszych miast na prawach powiatu, których możliwości zadłużania zostaną po 2014 r. znacznie ograniczone. W efekcie po wprowadzeniu nowego wskaźnika samorządy te nie będą mogły w pełni wykorzystać np. środków unijnych i realizować inwestycji. Stanie się tak, bo jednostki będą miały ograniczone możliwości zaciągania kredytów na wkład własny. Ratunkiem jest dla nich wypracowanie w przyszłym i kolejnym roku nadwyżki operacyjnej.

Zmiana wskaźników