Nieformalny związek nie daje żadnych korzyści podatkowych. Konkubina z konkubentem nie złożą wspólnego zeznania PIT, nie będą mieli prawa do rozliczenia jak samotni rodzice. Przy przekazywaniu darowizn lub otrzymaniu spadku konkubenci są traktowani jak osoby niespokrewnione.

Czy osobom obcym przysługuje zwolnienie

Podatniczka żyje w nieformalnym związku. Chce przekazać swojemu partnerowi 3 tys. zł darowizny. Czy pod kątem podatkowym konkubenci są zaliczani do III grupy podatkowej?

Czy konkubent jest samotnym rodzicem

Za lata 2004 – 2010 podatnik dokonał rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jest kawalerem żyjącym w związku konkubenckim z panną. Mają jedno wspólne dziecko – córkę, która urodziła się 10 kwietnia 2004 r. Podatnik wraz z matką i córką mieszka w tym samym mieszkaniu. Nie ma ograniczonych praw rodzicielskich do córki. Nie uzyskuje dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu. Dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów. Matka nie rozliczała się jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Czy podatnik miał prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów?

Czy udostępnienie mieszkania to przychód

Podatniczka rozważa zamiar przeniesienia gospodarstwa domowego do mieszkania należącego do konkubenta. W związku ze wspólnym pożyciem i prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego będzie bezumownie i nieodpłatnie korzystała wspólnie z konkubentem z jego mieszkania i należących do niego sprzętów oraz przedmiotów gospodarstwa domowego. Czy wartość otrzymanego przez podatniczkę od konkubenta nieodpłatnego świadczenia jest przychodem?

Czy trzeba rozliczyć otrzymane pieniądze

Podatniczka od 2006 r. mieszka w Turcji. W trakcie ostatnich pięciu lat pozostawała w konkubinacie z obywatelem Turcji. W trakcie trwania konkubinatu został zgromadzony majątek wspólny (współwłasność), podobny do majątku wspólnego małżonków. W skład majątku wspólnego wchodziły: pieniądze, oszczędności pieniężne, samochody osobowe, apartament mieszkalny, wyposażenie mieszkania, rzeczy codziennego użytku, biżuteria itp. W 2010 r. w wyniku umownego podziału majątku wspólnie zgromadzonego podatniczka otrzymała od byłego konkubenta tytułem spłaty 1,3 mln zł, przelewem z jego konta w Austrii, na swój rachunek bankowy w polskim banku. Składniki majątku wspólnego znajdują się na terytorium Turcji, z wyjątkiem 1,3 mln zł, które zostały przelane przez konkubenta na rachunek w polskim banku. Czy te pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce?

Czy konkubenci rozliczą się wspólnie

Podatnicy od roku żyją w konkubinacie. Czy mogą złożyć jedno zeznanie PIT w rozliczeniu za 2011 rok?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe wiążą się z życiem w konkubinacie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.