Rodzic, który płaci alimenty na dziecko, może odliczyć ulgę prorodzinną, gdy nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Opłacanie alimentów (np. przez ojca na dziecko) samo w sobie nie jest przesłanką decydującą o prawie lub braku prawa do ulgi prorodzinnej. Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, ulga na dzieci małoletnie, czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, przysługuje temu podatnikowi który wykonuje władzę rodzicielską.
Wyjaśnijmy, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci prawa i obowiązki wynikające z tej władzy. Nie ustają natomiast te prawa i obowiązki względem dziecka, które wynikają ze stosunku rodzicielskiego. Dziecko zatem zachowuje swój stan cywilny pochodzenia od rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej, może także dochodzić od nich alimentów, a także zachowuje prawo dziedziczenia po nich.