Obowiązek podatkowy

W sytuacji gdy nie będzie miało zastosowania jedno z licznych zwolnień, obowiązek podatkowy będzie powstawał na etapie wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów.

– A więc analogicznie jak w przypadku rozliczenia VAT – zauważa Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young.

Od razu jednak zastrzega, że ze względu na to, iż akcyza jest podatkiem jednofazowym, dalszy obrót nie będzie już wiązał się z zapłatą podatku. Zatem opodatkowana będzie tylko jedna czynność (pierwsza mająca miejsce w 2012 r.), a dalsze już nie.

Wejście w życie

W nowelizacji ustawy akcyzowej w sposób dość ciekawy został określony moment wejścia w życie zmienionych przepisów. Zbigniew Liptak zwraca uwagę, że dotychczasowe ogólne zwolnienie akcyzowe upływa 1 stycznia 2012 r. Zatem nowe zasady opodatkowania będą obowiązywać od 2 stycznia 2012 r.

Według Michała Krzewińskiego oznacza to, że dotychczasowe zasady, tj. bezwarunkowe zwolnienie tych wyrobów z akcyzy, będą obowiązywać do 1 stycznia włącznie. Nie będzie zatem luki 1 stycznia 2012 r. W tym dniu będą obowiązywały jeszcze przepisy dotychczasowe.