• 11 stycznia - Krajowa Izba Doradców Podatkowych opublikowała na swoich stronach znowelizowaną ustawę o doradztwie podatkowym.
  • 17 stycznia - zgodnie z opublikowanym ujednoliconym tekstem Regulaminu organizacyjnego Biura KIDP do zadań biura należy m.in.: zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby, przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów merytorycznych, udostępnienie wszelkich środków materialnych i technicznych będących w dyspozycji Izby dla organów Izby i inne.
  • 22 stycznia - zmieniły się dane teleadresowe Śląskiego Oddziału KIDP. Oddział posiada nowy numer telefonu: (0 32) 258 10 45 oraz faxu: (0 32) 258 06 99.
  • 23 stycznia - sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Zakłada ona zmianę zasad wydawania certyfikatów uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • 30 stycznia - w Rzeszowie odbędzie się spotkanie prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Adama Kęsika ze środowiskiem zawodowym biegłych rewidentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr. tel. (0 17) 852 51 57. Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym w Łodzi.

Więcej www.kibr.org.pl

  • 31 stycznia - Mazowiecki Oddział KIDP organizuje konferencję dla doradców podatkowych na temat: Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym - nowe wyzwania i możliwości. Referat na temat zmian wygłosi honorowy przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Witold Modzelewski. Po referacie przewidziana jest dyskusja na temat propozycji zmian. Udział w konferencji jest bezpłatny po potwierdzeniu uczestnictwa.
  • 1-2 lutego - Konferencja Wielkopolskich Doradców Podatkowych. Wykład o orzecznictwie ETS w zakresie VAT wygłosi Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O zmianach w VAT w 2008 r. poinformuje Krzysztof Sachs z Ernst & Young, a prof. Włodzimierz Nykiel, kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, wygłosi wykład na temat 112 Dyrektywy.
  • 5 lutego - odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Harmonogram posiedzeń na 2008 rok dostępny jest na stronie internetowej KIBR.

Tego dnia odbędzie się również ustny egzamin na doradcę podatkowego.