Podatnik, który kwestionuje zgodność z prawem wyniku kontroli skarbowej, nie może złożyć skargi do sądu administracyjnego.

Podatnik, który zaskarży do sądu wynik kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli skarbowej, nie powinien oczekiwać, że jego pismo zostanie uwzględnione. Podatnik może to zrobić, ale skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają tylko takie akty i czynności, wobec których ustawa, a w szczególności prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), przewidziała taką możliwość.