Doradcy podatkowi posiadają szerokie uprawnienia do doradzania swoim klientom. Mogą udzielać porad zarówno osobom fizycznym w sprawach podatku dochodowego, jak i zagranicznym korporacjom w sprawach VAT. Posiadając uprawnienia do doradztwa podatkowego mogą zarówno prowadzić ewidencje podatkowe, udzielać porad i opinii, przeprowadzać audyty podatkowe, reprezentować klientów przed sądami administracyjnymi, jak i prowadzić księgi rachunkowe. Doradcy w firmach średniej wielkości i dużych, chcąc zaoferować wysoki standard usług, decydują się na specjalizacje.

Specjaliści w większych firmach

Witold Franc, doradca podatkowy z Kancelarii Doradców Podatkowych Ster, zwraca uwagę, że specjaliści pojawiają się głównie w większych firmach ulokowanych w dużych aglomeracjach. W małych miejscowościach natomiast doradcy starają się obsługiwać wszystkie sprawy podatkowe, z różnych dziedzin i specjalności.

- Analizując sytuację w dużych firmach doradczych, należy zauważyć, że doradcy podatkowi specjalizują się w zakresie nawet jednego podatku. W mniejszych miejscowościach doradcy starają się obsłużyć różne sprawy, z którymi przychodzą do nich podatnicy, a zatem muszą zaoferować kompleksową obsługę podatkową. Doradcy ci nie rozstrzygają jednak zazwyczaj problemów o wartości kilku milionów złotych - mówi Gazecie Prawnej Witold Franc. Sławomir Zieleń, doradca podatkowy Zieleń i Wspólnicy z Wałbrzycha, potwierdza, że w jego firmie klient może uzyskać zarówno poradę podatkową, jak również poradę z zakresu prawa gospodarczego. Doradcy mogą przygotować zarówno wystąpienie do urzędu skarbowego, pozew do sądu gospodarczego, jak i rozliczyć ZUS.

Zdaniem Sławomira Zielenia wartością samą w sobie dla naszych klientów jest fakt świadczenia usług kompleksowych.

Sytuacja w dużych firmach wygląda jednak odmiennie. Specjalizując się w konkretnej praktyce podatkowej, doradca staje się ekspertem. Jeśli więc jest znawcą podatku od towarów i usług, to mimo, że ustawa o doradztwie podatkowym nie zabrania mu doradzać w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, zajmuje się tymi sprawami, na których zna się najlepiej.

Tomasz Michalik, doradca podatkowy MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, przyznaje, że firma postawiła właśnie na specjalizacje. Doradcy są zatem ekspertami w dziedzinach, którymi się zajmują.

Duże firmy również oferują kompleksową obsługę, ale inaczej rozumianą. Problem klienta, w którym stykają się przykładowo kwestie VAT i podatków dochodowych, rozstrzyga kilku doradców o różnych specjalizacjach. Skala tych problemów jest jednak zazwyczaj dużo większa niż tych, z którymi stykają się doradcy w małych firmach doradczych.

Uatrakcyjnienie zawodu

Jacek Pawlik, przewodniczący mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uważa, że specjalizacje mogą być także formą uatrakcyjnienia zawodu doradcy podatkowego. Ponadto oddział proponuje wprowadzić do ustawy o doradztwie podatkowym przepisy, które umożliwiałyby uzyskanie przez doradców specjalizacji. Doradca, który wykonuje zawód co najmniej pięć lat, mógłby wystąpić np. do zarządu oddziału o uznanie specjalizacji w zakresie doradztwa podatkowego. Oddział proponuje wprowadzić możliwość uzyskania czterech specjalizacji: wykonywania audytu podatkowego, prowadzenia postępowań podatkowych i postępowań przed sądami administracyjnymi, prowadzenia ewidencji podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz poszczególnych rodzajów podatków, takich jak: podatki pośrednie, podatki bezpośrednie i podatki majątkowe.

Jacek Pawlik przekonuje, że specjalizacja spowoduje możliwość awansu doradców podatkowych, np. tak jak jest to u lekarzy.

- Z drugiej strony będzie to także informacja dla klienta, w jakiej dziedzinie doradca się specjalizuje - uważa Jacek Pawlik.

Kto specjalistą

Doradcy z co najmniej pięcioletnim stażem musieliby - w założeniach autorów pomysłu - do wniosku o uznanie specjalizacji musieliby dołączyć dowody potwierdzające wykonywanie usług w danym zakresie. Ponadto dwóch innych doradców z dziesięcioletnim stażem w zawodzie doradcy musiałoby wystawić opinię o dorobku zawodowym ubiegającego się o specjalizację doradcy. Opinię taką mogłaby także wystawić osoba z tytułem doktora habilitowanego z zakresu prawa, rachunkowości lub finansów, która jest doradcą podatkowym.

Do wniosku doradca musiałby wreszcie dołączyć wykaz publikacji z zakresu podatków, prawa podatkowego lub rachunkowości.

Uzyskanie specjalizacji nie byłoby jednak obligatoryjne.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl