Usługi montażu tzw. trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym nie mogą korzystać z preferencyjnej 8-proc. stawki VAT. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23652/11). Resort stwierdził również, że odmienne interpretacje indywidualne w tym zakresie zostaną przeanalizowane. Jeżeli okaże się w podobnych sprawach wystąpiła rozbieżność stanowisk, podjęte zostaną działania w celu ich usunięcia.

Od 1 stycznia 2011 r. 8-proc. stawka VAT ma zastosowanie do obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dotyczy to dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów lub ich części. Obniżoną stawką objęte są także roboty konserwacyjne mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części. MF analizując przepisy w zakresie opodatkowania budownictwa mieszkaniowego, doszło do wniosku, że usługi montażu tzw. trwałej zabudowy meblowej w takich obiektach nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki, gdyż nie stanowią ich modernizacji.