INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 74) wypowiedziało się w sprawie wiążących interpretacji. Zastrzeżenia posłów dotyczyły skutków zmian przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2007 r.

Jak wskazano w interpelacji, zgodnie z przepisami obowiązującym przed nowelizacją, podatnicy mieli gwarancję, że nawet jeśli interpretacja okaże się błędna i zostanie zmieniona, nie będą musieli płacić zaległego podatku ani nie poniosą konsekwencji karnych skarbowych.

W poprzednim stanie prawnym izba skarbowa mogła z urzędu zmienić (uchylić) interpretację urzędu skarbowego. Jednak korzystne stanowisko urzędu nadal chroniło podatnika, aż do końca okresu rozliczeniowego.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie zastosowanie się podatnika do interpretacji przed jej zmianą nie może mu szkodzić. Nie powoduje wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz zwalnia z obowiązku zapłaty podatku w zakresie zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, m.in. w przypadku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpelacji. MF podkreśliło również, że otrzymanie interpretacji nie jest jednoznaczne z obowiązkiem jej stosowania. Podatnikowi przysługuje ponadto prawo do zaskarżenia interpretacji z powodu niezgodności z prawem.

Obecnie interpretacje w imieniu ministra finansów wydawane są przez dyrektorów izb skarbowych: w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości minister finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację.

75 złotych wynosi opłata za wydanie interpretacji

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl