Usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 proc. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23254/11) podkreśliło, że warunkiem stosowania tej stawki podatku jest prowadzenie przez podatnika odpowiedniej dokumentacji. Z dokumentacji tej musi jednoznacznie wynikać, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Oznacza to, że 0-proc. stawka VAT nie jest stosowana do wszystkich usług dotyczących akwenów portowych lub torów podejściowych, ale wyłącznie do usług związanych z ich utrzymaniem.

Wynika z tego, że organy podatkowe, dokonując interpretacji przepisu regulującego zwolnienie, zobowiązane są do analizy całego stanu faktycznego, na podstawie którego mogą ocenić, czy świadczone przez podatnika usługi są usługami związanymi z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych i czy spełnione zostały w związku z tym warunki dla opodatkowania tych usług stawką VAT w wysokości 0 proc.

Resort finansów podkreślił, że w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów wydał 22 czerwca 2011 r. interpretację ogólną w odniesieniu do stosowania preferencyjnej stawki VAT przy usługach związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych (nr PT2/033/1/442/TXW/2011/763). Rozstrzyga ona, że tylko remont czy przebudowa falochronu, które służą utrzymaniu istniejącego akwenu portowego lub toru podejściowego, objęte są preferencyjną stawką VAT. Jeśli natomiast roboty na falochronie wynikają z konieczności jego dostosowania do przeprowadzonej przebudowy akwenu portowego lub toru podejściowego, zmieniającej w konsekwencji ich parametry techniczne, to obniżona 0-proc. stawka VAT nie przysługuje.