Po zakupach towarów czy materiałów do produkcji w dużych ilościach przedsiębiorcom pozostają również duże ilości zużytej folii z opakowań. Niektórzy z nich po ostatnich zmianach przepisów o podatku od towarów i usług mają problem, jak rozliczyć sprzedaż folii PCV jako odpadów. Istotny jest w tym przypadku art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz pozycja nr 5 załącznika 11 do ustawy, zmieniony z początkiem lipca tego roku.

Jak tłumaczy Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w KMPG, odpady z tworzyw sztucznych, w tym folia PCV będąca najczęściej opakowaniem, a w konsekwencji odpadem po zakupach towarów, są traktowane jak złom, do którego stosuje się system odwrotnego obciążenia VAT (tzw. reverse charge).

System ten polega na przeniesieniu obowiązku zaewidencjonowania podatku na nabywcę będącego podatnikiem VAT.

W przypadku sprzedaży zbywca folii PCV będącej odpadem po zakupach towarów ma obowiązek wystawić fakturę niezawierającą podatku należnego, czyli fakturę VAT netto, Jak zatem rozliczyć taką fakturę w bieżących rozliczeniach?

Według Jacka Materewicza, zbywca powinien zawrzeć na fakturze adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub wskazać odpowiedni przepis krajowy lub Dyrektywy 112 potwierdzający tę okoliczność. W części C pozycji 41 deklaracji VAT-7/VAT-7D/VAT-7K dostawca powinien wskazać podstawę opodatkowania, nie wskazując podatku należnego w pozycji 42.

Nabywca folii wystawi z kolei fakturę wewnętrzną, w której wykaże zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony. To nabywca folii jest bowiem podatnikiem VAT z tytułu tej transakcji.

W części C pozycji 41 deklaracji VAT-7/VAT-7D/ VAT-7K nabywca powinien wskazać podstawę opodatkowania, a w pozycji 42 podatek należny.