Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał zażalenie podatnika na postanowienie sądu, który odmówił mu przyznania prawa pomocy w postaci ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika do reprezentowania go w sporze z fiskusem oraz zwolnienia z opłat sądowych.

Podatnik mieszkał z żoną i 15-letnią wnuczką, której opiekunem prawnym jest żona. Wnioskując o przyznanie prawa pomocy, oświadczył, że źródłem jego dochodów jest emerytura, a znaczące wydatki ponosi na utrzymanie wnuczki oraz koszty utrzymania dwóch domów, z których jeden remontuje dla córki. Wskazał też, że ma długi wobec banku, gazowni, zakładu energetycznego oraz w opłatach czynszowych za dom. To wszystko powoduje, że nie stać go na opłacenie kosztów sądowych i wynajęcie zawodowego prawnika.

W ocenie sądu zaległości w bieżących opłatach nie są wystarczającym powodem zwolnienia z kosztów sądowych. Wydatki na drugi dom nie są niezbędne dla utrzymania podatnika. Ponadto sprawowanie opieki prawnej nad wnuczką nie świadczy o tym, że to podatnik i jego żona ponoszą wyłącznie koszty utrzymania wnuczki. – Rodzice nie są zwolnieni z utrzymania dziecka. Postanowienie jest prawomocne.

Sygn. akt II FZ 424/11