Rząd zajmie się w pierwszej kolejności projektem ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrz- wspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Zwrot będzie dotyczył aut starszych niż dwuletnie, nabytych od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. W okresie styczeń-marzec zaplanowano również prace nad projektem nowej ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje on m.in. dostosowanie zasad opodatkowania akcyzą energii elektrycznej do regulacji unijnych oraz przeniesienie faktycznych stawek akcyzy z rozporządzenia do ustawy. Projekt zakłada wprowadzenie zerowej stawki na wyroby energetyczne, przeznaczone do celów innych niż napędowe i opałowe.

Harmonogram prac rządu w okresie kwiecień-czerwiec obejmuje nowelizację ustawy o kontroli skarbowej, w którym doprecyzowano przepisy w zakresie kompetencji organów kontroli skarbowej oraz procedury postępowania kontrolnego. Rada Ministrów zajmie się również zmianami w ustawie o VAT oraz ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja ustawy o VAT związana jest z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego m.in. w zakresie rozliczeń rolników ryczałtowych. Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych będą natomiast dotyczyły opodatkowania umowy spółki.

Rządowy plan prac przewiduje również zmiany w podatkach dochodowych. W ustawie o PIT wprowadzona zostanie zmiana umożliwiająca odliczanie przez podatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ponoszone z tytułu działalności wykonywanej za granicą. Planowane zmiany w PIT obejmują ponadto zasady wspólnego rozliczania się małżonków oraz niektórych usługodawców niemających w Polsce miejsca zamieszkania, a także opodatkowania wygranych z gier i zakładów wzajemnych.

Nowelizacja CIT ma dotyczyć m.in. opodatkowania unijnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl