Skutki kryzysu

Statystyka dotycząca ulgi na nowe technologie wskazuje również na to, że zmniejszyła się o ponad 1 tys. zł w PIT średnia kwota odliczenia, jaką podatnicy wykazywali w deklaracjach. W rozliczeniach CIT nastąpił wzrost średnio odliczanych kwot o 146 tys. zł.

Według Małgorzaty Dankowskiej spadek średniego poziomu odliczenia w PIT powiązany ze wzrostem liczby podatników korzystających z ulgi może być pokłosiem kryzysu gospodarczego, który najbardziej odczuły małe przedsiębiorstwa. Mógł on spowodować, że wielu przedsiębiorców korzystających z ulgi w roku 2009 osiągnęło za ten rok stratę podatkową lub niewystarczający poziom dochodu.

– To z kolei oznaczało niemożność odliczenia ulgi w 2009 roku, w związku z czym część kwot została przeniesiona na rok 2010 – tłumaczy nasza rozmówczyni z TPA Horwath.

Odbicie w 2010 roku nie pozwoliło jednak na podniesienie średniej wielkości odliczenia. Z drugiej strony na skutek kryzysu mógł zmaleć wolumen wydatków na nabycie nowych technologii, w szczególności w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

Warto też podkreślić, że ulga nie przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach podatku liniowego.

Z tej formy opodatkowania skorzystało w 2010 roku ponad 395 tys. podatników, czyli o ponad 3 tys. więcej niż w rok wcześniej.

Ponadto – jak dodaje Grzegorz Kujawski – z ulgi tej nie można skorzystać w przypadku finansowania nabycia nowej technologii ze środków unijnych.

– Przyczyny te stanowią najpoważniejszą barierę dla szerszego stosowania omawianej ulgi i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ocenia nasz rozmówca z KNDP.

Zainteresowanie będzie rosło

Podstawowym celem ulgi na nowe technologie jest stworzenie podatkowej zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w wiedzę technologiczną.

Nasi rozmówcy uważają, że w przyszłości można liczyć na wzrost zainteresowania przedsiębiorców ulgą technologiczną głównie na skutek wzrostu świadomości co do rodzajów zakupionych technologii pozwalających na skorzystanie z odliczenia.

Tezę tę uzasadnia chociażby wzrost liczby wniosków podatników o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego dotyczących tego odliczenia.

Zdaniem Michała Turczyka utrzymanie tendencji wzrostowej przy uldze w obecnej formie będzie krótkofalowe. Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z ulgi nie będzie się wiązało ze zwiększeniem wydatków na nowe technologie w firmach, co jest głównym celem ulgi. Podatnicy raczej będą bardziej świadomie korzystać z istniejących przepisów.

Żeby zachęcić firmy do zwiększenia wydatków technologicznych, niezbędna jest – zdaniem ekspertów – zmiana ulgi na system umożliwiający kwalifikowanie do ulgi wydatków przeznaczanych na prace technologiczne wykonywane przez inżynierów w Polsce. W obecnym systemie nie jest możliwe.