Opłata paliwowa jest dodatkowym obciążeniem publicznoprawnym (obok VAT i akcyzy) nakładanym na paliwa i musi być zgodna z prawem wspólnotowym. Czy polskie przepisy są zgodne z prawem UE? - pytamy Radosława Pietrzaka, doradcę podatkowego, menedżera w Deloitte
Opłata paliwowa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej?
Radosław Pietrzak: Niestety polskie przepisy nie spełniły tego warunku z kilku względów. Przede wszystkim prawo wspólnotowe wymaga, aby podstawa opodatkowania opłaty paliwowej była taka sama jak w akcyzie. Tej zgodności nie miały przepisy obowiązujące do końca 2009 roku odnośnie do paliw ciekłych. Akcyza posługiwała się litrami mierzonymi w temp. 15 st. C, a opłata paliwowa tonami.