Podatnik, któremu hotel wypłacił odszkodowanie za skradzione rzeczy w wyniku umowy lub ugody zawartej poza sądem, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT.
Odszkodowanie wypłacone przez hotel na rzecz gościa w związku z kradzieżą zasadniczo objęte jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS – RSM International, wyjaśnia, że odpowiedzialność hotelu wynika wprost z art. 846 – 849 kodeksu cywilnego i sprowadza się do obowiązku naprawienia szkody, jednak maksymalnie do równowartości 100-krotności ceny za dobę obowiązującej w danym hotelu.