Takie stanowisko zaprezentowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22694/11). Resort podkreślił, że rola kas w domach pomocy społecznej (DPS) nie sprowadza się do funkcji ewidencyjnej. Paragon jest dowodem zapłaty (to istotne zwłaszcza dla osób starszych). Jest też pomocny w przypadku dochodzenia roszczeń w trybie postępowania reklamacyjnego.

– Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas wpływa pozytywnie na pewność obrotu. Paragon może być później podstawą do wykazania przez klienta rodzaju otrzymanego świadczenia – przyznaje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.

MF przypomniało, że zastrzeżenia do praktyki przedłużania zwolnień do stosowania kas zgłaszał rzecznik praw obywatelskich.

– Ewidencja kasowa musi być zasadą. Wyjątki powinny odnosić się tylko do wąskiego kręgu podmiotów, i to w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – zgadza się Krzysztof Biernacki.

Jego zdaniem konieczność nabycia kasy fiskalnej nie jest obciążeniem finansowym. Aż 90 proc. jej wartości rekompensuje Skarb Państwa. Maksymalnie może to być 700 zł.

Resort finansów przypomniał, że podatnicy osiągający obroty poniżej 40 tys. zł, wykonujący do 50 transakcji w roku i świadczący usługi, za które zapłata wpływa na rachunek bankowy, nie muszą stosować kas rejestrujących.