Co różni ochotnicze straże pożarne w Polsce i Kanadzie – podatki. Kanadyjscy ochotnicy dostali nową ulgę podatkową. W 2011 r. strażak może odliczyć od podatku do 450 dol. kanadyjskich (równowartość ok. 1300 zł), pod warunkiem że odsłużył co najmniej 200 godzin rocznie.
Według szacunków od 75 – 64 proc. ochotników będzie mogło skorzystać z tej ulgi. Dodatkowo kanadyjscy strażacy mogą korzystać z dotychczasowej ulgi podatkowej, która polega na zwolnieniu z podatku kwoty do 1 tys. dol. kanadyjskich (ok. 2900 zł), która w zamian za pełnioną służbę została wypłacona strażakowi, np. przez gminę. Ulg nie wolno łączyć i strażak musi zdecydować, którą wybiera. Członkowie polskich ochotniczych straży pożarnych nie mogą liczyć na żadne preferencje podatkowe związane ze służbą.