Przedsiębiorcy mają kłopoty z rozliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy objęciu przez wspólników udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej po cenie przewyższającej wartość nominalną tych udziałów (akcji).

Według Ministerstwa Finansów zakresem przedmiotowym podatku od czynności cywilnoprawnych objęte są m.in. umowy spółki (odpowiednio akty założycielskie lub statuty) oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki. Podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zatem w przypadku objęcia udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych kwota (wartość) stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów lub akcji przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio).

Podstawa prawna

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).