W przypadku wstępu na imprezy masowe kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania VAT wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane zgodnie z przepisami celnymi.

Tak wynika z nowo dodanego do ustawy o VAT art. 31a ust. 4. Zmiana została wprowadzona z myślą o nadchodzących mistrzostwach Euro 2012.

Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young, zwraca uwagę, że zagadnienia kursu wymiany walut zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalenia wartości celnej oraz w przepisach rozporządzenia wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Wynika z nich, że do ustalenia wartości celnej wykorzystuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczane i ogłaszane przez NBP.

– W praktyce bieżące kursy średnie dla celów ustalania wartości celnej są wyliczane i publikowane w przedostatnią środę miesiąca (lub w dniu następnym) oraz stosowane przez następujący po nim miesiąc – tłumaczy Tomasz Wagner.

Nowe uproszczone zasady wymagają więc znajomości przepisów celnych.

– Trudno ocenić, czy rozwiązanie to będzie powszechnie stosowane – dodaje ekspert.

Dlatego dobrze się stało, że ustawodawca uznał taką metodę za opcjonalną. Wola jej stosowania zależy tylko od decyzji podatnika.