Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jaką stawkę VAT należy stosować do sprzedaży soków.

W analizowanej przez izbę sprawie podatniczka produkuje soki i warzywa. Produktem ubocznym powstałym po wyprodukowaniu soków są: obierki, wytłoki, skórki, które przeznaczone są do dalszej odsprzedaży.

Według poznańskiej izby, sprzedaż przez podatniczkę towarów o symbolu PKWiU 01.24.10, tj. jabłek konsumpcyjnych, jabłek przemysłowych oraz soku owocowego surowego, korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 5 proc. Obniżona stawka wynika z art. 41 ust. 2a w związku z poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W opinii izby sprzedaż towarów o symbolu PKWiU 10.39.30, tj. odpadów z jabłek, korzysta natomiast z obniżonej stawki VAT w wysokości 8 proc., zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2011 r. (nr ILPP2/443-627/11-2/SJ).