Metryka sprawy administracyjnej oraz podatkowej ułatwi pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności odszkodowawczej.
W postępowaniach administracyjnych i podatkowych będzie zakładana metryka sprawy, która pozwoli zidentyfikować urzędników mających wpływ na treść decyzji. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu, który zakłada takie rozwiązanie. Andrzej Ossowski, adwokat z kancelarii A. Ossowski, potwierdza, że wprowadzenie metryki sprawy pozwoli na identyfikację osób, które brały udział w podejmowaniu czynności.
– Rozwiązanie to będzie korzystne dla strony, gdyż pozwoli jej ustalić, czy w toku postępowania zachowana została zasada bezstronności, a na proces decyzyjny nie miały wpływu osoby podlegające wyłączeniu – podkreśla Andrzej Ossowski.