■ SZKOLENIE PODATKOWE. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zaprasza podatników na bezpłatne szkolenia w dniach 18 i 25 stycznia 2008 r., o godz. 10.00. Tematem szkoleń będą m.in. nowe formularze podatkowe wystawiane przez płatnika, ulgi w podatku od spadków i darowizn oraz wybrane ulgi podatkowe dotyczące rozliczenia rocznego PIT za 2007 rok.

Więcej www.ussrodmiescie.lodz.pl

■ NOWELIZACJA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy jutro sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zaproponowano m.in., że certyfikat księgowy poświadczający kwalifikacje do świadczenia takich usług będzie można uzyskać wyłącznie w drodze egzaminu.

Więcej www.sejm.gov.pl

■ STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. Na ostatnim posiedzeniu (15 stycznia) Komitet Standardów Rachunkowości prowadził dalsze prace nad kolejnym Krajowym Standardem Rachunkowości dotyczącym zobowiązań. Kolejne posiedzenie odbędzie się 12 lutego.

Więcej www.mf.gov.pl

■ WŁOCHY OBNIŻAJĄ CIT. Parlament włoski przyjął projekt budżetu na 2008 roku. Wraz z nim wprowadzono obniżkę stawki CIT z 33 do 27,5 proc. Jednak obniżenie to zostało sfinansowane poprzez poszerzenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. Władze Włoch zdecydowały się także na obniżenie stawki lokalnego podatku od działalności gospodarczej z 4,25 do 3,9 proc. Dodatkowo uproszczony został sposób obliczania podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Więcej www.taxnews.pl

■ PROTOKÓŁ DO FRANCUSKO-LUKSEMBURSKIEJ UMOWY. Wszedł w życie drugi protokół modyfikujący postanowienia francusko-luksemburskiej umowy podatkowej z 1958 roku. Zmienia on opodatkowanie dochodu z tytułu obrotu nieruchomościami. Dochód taki może podlegać opodatkowaniu we Francji jedynie w zakresie, w jakim może być przypisany stałemu zakładowi. W przypadku jego braku dochody luksemburskich spółek z francuskich nieruchomości nie byłyby opodatkowane ani we Francji, ani w Luksemburgu.

Więcej www.taxnews.pl