Dopiero w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną po stronie akcjonariusza powstaje opodatkowany przychód.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej otrzymuje przychód dopiero w momencie wypłaty udziału w zysku, czyli dywidendy. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment podjęcia uchwały o wypłacie zysku, a nie samo bycie akcjonariuszem w tej spółce.
Sąd uznał stanowisko ministra finansów za nieprawidłowe. Minister twierdził, że akcjonariusz spółki miał obowiązek wpłacania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).