ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął, czy utworzona przez niemiecki kraj związkowy agencja sprzedaży kwot mlecznych dokonująca odpłatnie przeniesienia ilości referencyjnych dla dostaw na producentów mleka jest rolną agencją skupu interwencyjnego lub sklepem dla personelu w rozumieniu VI Dyrektywy.

Ważne rozporządzenie

Agencja sprzedaży kwot mlecznych działa w sektorze mleka na podstawie rozporządzenia dotyczącego wspólnej organizacji rynku. Oznacza to, że jej działania nie dotyczą mleka, lecz ilości referencyjnych dla dostaw. Ponadto zadania agencji sprzedaży kwot mlecznych różnią się znacznie od zadań rolnej agencji skupu interwencyjnego. Zadania tej ostatniej sprowadzają się do nabywania i odsprzedaży samych produktów rolnych, tak jak mogą to robić wszelkie podmioty gospodarcze. Działalność ta może w szczególności polegać na gromadzeniu zapasów, jak to ma miejsce np. w sektorze zbóż.

Zasada opodatkowania

Zasada opodatkowania z mocy prawa, na której opiera się załącznik D do VI Dyrektywy, wyklucza więc ze swego zakresu zastosowania działalność polegającą na rozdzielaniu kwot mlecznych pomiędzy producentów, ponieważ gromadzenie ofert tychże producentów nie stanowi nabywania i odsprzedaży produktów rolnych na rynku. Agencja sprzedaży kwot mlecznych nie jest więc rolną agencją skupu interwencyjnego.

Rozstrzygając drugi przypadek ETS podkreślił, że z kontekstu, systematyki i celów VI Dyrektywy wynika, że agencja sprzedaży kwot mlecznych nie może być traktowana jako sklep dla personelu w rozumieniu pkt 12 załącznika D do VI Dyrektywy.

Wyrok C-408/06

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl