Wydatki poniesione na instalację monitoringu osiedla i ulic wewnętrznych są kosztem zarządzania zasobami mieszkaniowymi.
Dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów – są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.
Jak mówi Agnieszka Gątowska z KPMG, organy podatkowe interpretują pojęcie „zasobów mieszkaniowych” szeroko, tj. w jego skład wchodzą nie tylko lokale mieszkalne, ale także pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. W związku z tym wszelkie dochody i koszty związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem wymienionych obiektów stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
– W konsekwencji koszt poniesiony na monitoring co prawda pomniejszy przychód, ale w ostateczności uzyskany tą drogą dochód i tak zostanie zwolniony z CIT – wyjaśnia Agnieszka Gątowska.
Pojęcie zasobów mieszkaniowych obejmuje tzw. nieruchomość wspólną, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, drogi osiedlowe, ulice, ogrodzenia, parkingi, trawniki. Wszystkie te pomieszczenia i obiekty mogą zostać objęte monitoringiem, a wydatki poniesione na jego utrzymanie będą stanowić koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.