Konieczność zwrotu VAT przez przedsiębiorców, którzy otrzymali refundację czy dotację z powiatowego urzędu, nie spowoduje, że przestaną się o nie ubiegać.
Przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać w powiatowych urzędach pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionego przez nich bezrobotnego. Z kolei osoby bezrobotne mogą ubiegać się w tych urzędach o dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia zarówno dla firm, jak i bezrobotnych odpowiada sześciu średnim płacom (od 1 czerwca 20,8 tys. zł). Zainteresowani za te środki kupują np. komputery, oprogramowanie do nich czy urządzenia mechaniczne.
W urzędzie muszą rozliczyć refundację czy dotację, przedstawiając urzędnikowi faktury. Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, to może odliczyć VAT od zakupionych przez siebie przedmiotów. Nie oddaje odliczonego podatku urzędowi skarbowemu. To ma się zmienić.