W praktyce zdarza się, że pracownicy otrzymują od pracodawcy trzynaste miesięczne wynagrodzenie, czyli tzw. trzynastkę. Dla pracodawcy istotne znaczenie ma możliwość zaliczenia takiej wypłaty do kosztów uzyskania przychodów. Podatnicy mają wątpliwości, w jaki sposób ujmować w kosztach uzyskania przychodów trzynastki za 2007 rok wypłacone w styczniu 2008 r.

Justyna Chmielowska, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez podatnika wynagrodzeń określa art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- Zgodnie z tymi przepisami nie są kosztem uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia i zasiłki na rzecz osób fizycznych - mówi Justyna Chmielowska.

Nasza rozmówczyni tłumaczy, że w konsekwencji dodatkowe wynagrodzenie brutto z tytułu tzw. trzynastej pensji przysługującej osobom zatrudnionym przez podatnika będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów podatnika w okresie, w którym zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji osobom przez niego zatrudnionym, np. przez postawienie wynagrodzeń do dyspozycji pracowników w kasie spółki.

- W praktyce wynagrodzenie dotyczące 2007 roku, a wypłacone w styczniu 2008 r. dla celów księgowych, zostanie ujęte w kosztach 2007 roku, natomiast dla celów podatkowych jako koszt uzyskania przychodów w 2008 roku - wyjaśnia Justyna Chmielowska.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl