W związku z rosnącymi wciąż cenami paliw Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21643/11) wypowiedziało się w sprawie możliwości obniżenia stawki akcyzy. Resort podkreślił, że stawka akcyzy na benzynę silnikową wynosi 1565 zł/1000 l, natomiast na olej napędowy 1048 zł/1000 l. Nie uległy one zmianie od kilku lat (2007 – 2011), a więc ich poziom nie miał wpływu na wahania cen paliw w tym okresie.

Resort pokreślił, że w przypadku oleju napędowego Polska znajduje się na ścieżce dojścia do minimum unijnego (od 1 stycznia 2012 r. 330 euro/1000 l). Obecnie łączna kwota obciążenia oleju napędowego akcyzą i opłatą paliwową wynosi ok. 327 euro/1000 l, co oznacza, że obniżenie stawki akcyzy nie jest możliwe. Natomiast w przypadku benzyny silnikowej minimum unijne jest osiągnięte (stawka akcyzy wraz z opłatą paliwową wynoszą ok. 421 euro/1000 l), jednak ze względu na procedurę nadmiernego deficytu stosowaną wobec Polski stawka akcyzy również nie powinna być obniżana.

Ministerstwo Finansów wskazało, że krajowe ceny paliw silnikowych należą do najniższych spośród naszych unijnych sąsiadów. Dla przykładu ceny benzyny silnikowej i oleju napędowego w porównaniu z cenami w Polsce (5,09 zł/l benzyny i 5,04 zł/l oleju napędowego), w przeliczeniu na walutę polską, wynoszą odpowiednio: w Niemczech ok. 6,07 zł/l i 5,81 zł/l, w Czechach 5,70 zł/l i 5,51 zł/l, na Słowacji 5,79 zł/l i 5,44 zł/l, na Litwie 5,42 zł/l i 5,14 zł/l, a w Szwecji 6,37 zł/l i 6,48 zł.